Huyện đoàn Nam Trà My vừa khởi động chiến dịch “Mùa hè xanh năm 2021” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Có hơn 100 đoàn viên, thanh niên từ nhiều chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn và người dân tham gia làm mới, sửa chữa cầu treo dân sinh tại suối Nước Đoàn, thôn 3, Trà Linh; mở rộng, nâng cấp đường giao thông từ thôn 3 đến trung tâm hành chính xã Trà Linh với chiều dài hơn 10km.
 

Tại làng Mong Pring (thôn 3, xã Trà Linh), Huyện đoàn Nam Trà My triển khai mô hình Làng Thanh niên xanh không rác thải nhựa; tổ chức cho đoàn viên tham quan, học tập mô hình “Thanh niên lập chốt trồng sâm Ngọc Linh”. Huyện đoàn còn ra mắt “Đội hình thanh niên xung kích và phản ứng nhanh cấp xã” giúp người dân xử lý các tình huống khẩn cấp; đẩy mạnh  các hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn…