Tại các xã, thị trấn chọn địa điểm làm nơi cách ly tập trung và dọn dẹp vệ sinh, lên sơ đồ bố trí người vào khu cách ly, phụ trách việc vận hành khu cách ly. Phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã, công an xã, y tế và đơn vị liên quan bố trí nhân lực, trang thiết bị, phương tiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Hiện các địa phương trên địa bán của Tiên Phước đã thực hiện xong việc chọn địa điểm, dọn dẹp vệ sinh khu cách ly tập trung – là các trường học trên địa bàn. Mỗi khu cách ly có sức chứa 30 – 50 người.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Phước đã đến và tặng quà lực lượng phục vụ nấu ăn cho người dân thực hiện cách ly tập trung và 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, mỗi điểm hỗ trợ 2 triệu đồng