8.8 Quảng nam ghi nhận 6 ca mắc covid 19 trong khu cách ly

8.8 Quảng nam ghi nhận 6 ca mắc covid 19 trong khu cách ly