Một chốt kiểm soát dịch ở khu vực giáp ranh Hội An - Điện Bàn. Ảnh: Q.T

Chốt kiểm soát dịch tại khu vực giáp ranh Hội An – Điện Bàn. Ảnh: Q.T

Các chốt kiểm soát dịch này được UBND TP.Hội An thành lập vào ngày 25.7 để kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của người và phương tiện ra vào địa phương và xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh.

Cũng bắt đầu từ 06 giờ ngày 15.8, Hội An kết thúc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn thành phố trong vòng 7 ngày. Tùy theo diễn biến dịch bệnh, thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/tu-158-hoi-an-do-bo-cac-chot-kiem-soat-dich-cua-ngo-thanh-pho-115982.html