Đối với những người từ tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về Quảng Nam (kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19, người có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2), thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy).

Sau đó Tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày (phải có đơn cam kết thực hiện cách ly tại nhà) và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo. Chịu sự giám sát chặt chẽ của UBND cấp xã nơi lưu trú và Tổ giám sát – tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng ở địa phương.

Riêng Các trường hợp F1 thì cách ly tập trung 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 3 lần); tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú tại nhà 7 ngày (phải có đơn cam kết) và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo.

Thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đối với người đến, ở, về từ tỉnh Quảng Ngãi ra Quảng Nam thì thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 lần). Nếu thời gian ở lại Quảng Nam dưới 14 ngày thì cách ly tại nhà, nơi lưu trú cho đến khi quay trở về nơi xuất phát. Yêu cầu thực hiện nghiêm và chặt chẽ việc quản lý, giám sát cách ly tại nhà, nơi lưu trú (phải có đơn cam kết), tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.