Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước hiện chủ đầu tư đã bán sản phẩm và khách hàng đã vào ở nên UBND thành phố kiến nghị và đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho tháo gỡ vướng mắc không thu hồi dự án để tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm quyền lợi của khách hàng, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện tập thể. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Văn bản UBND thành phố nêu: “Theo thông báo bổ sung bản án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giao thành phố Đà Nẵng thu hồi khu đất 29ha thuộc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê và phường Thanh Bình, quận Hải Châu) cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho công dân tại khu đất này”.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tế dự án, UBND thành phố cho rằng 2 nội dung nêu trên “không thể thực hiện được”. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà cho khách hàng vào ở trong dự án. Do vậy, khi thu hồi dự án là phải thu hồi nhà, đất của toàn bộ các hộ dân đang sinh sống trong khu đất.

Sau khi thu hồi, việc giao đất cho các hộ dân là không thực hiện được. Lý do là không giao đất trực tiếp, mà phải thông qua đấu giá. Trong khi đó, phán quyết của tòa án là phải thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật bảo đảm quyền lợi cho công dân tại khu đất này, nên việc này rất khó thực hiện trên thực tế.

Theo UBND thành phố, để bảo đảm sớm tiếp tục triển khai dự án, ổn định tình hình và không gây mất an ninh trật tự, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện nội dung: “Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách Nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước với diện tích 29ha và cho phép không thực hiện nội dung tại bản án về thu hồi khu đất 29ha của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội”.

Dự án Khu đô thị The Sunrise Bay cũng được đề xuất không thu hồi đề dự án tiếp tục triển khai. Ảnh: TRIỆU TÙNG

UBND thành phố cũng đề xuất tháo gỡ vướng mắc đối với dự án The Sunrise Bay lân cận với dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước có diện tích 181ha.

Cụ thể, Kết luận năm 2020 của Thanh tra Chính phủ có yêu cầu: “Thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi dự án 181ha bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố Đà Nẵng cần lưu ý tạo điều kiện để sớm phát triển, khai thác, sử dụng quỹ đất này theo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, tránh xảy ra khiếu kiện sau này”.

Hiện UBND thành phố nhận thấy nội dung nêu trên cũng không thể thực hiện được. Do vậy, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện nội dung “kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách Nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án 181ha” và không thực hiện nội dung thu hồi dự án 181ha.

Content retrieved from: https://baodanang.vn/channel/5404/202106/de-xuat-xu-ly-vuong-mac-doi-voi-du-an-khu-do-thi-quoc-te-da-phuoc-va-the-sunrise-bay-3883479/.