Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ông Hồ Kỳ Minh vừa ký công văn số 4865 về phụ cấp và chế độ hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP sau khi được thường trực HĐND TP Đà Nẵng đồng ý thống nhất.

Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước phòng chống dịch, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Cụ thể như sau:

+Về chế độ phụ cấp chống dịch

– Người đi giám sát, điều tra  và xác minh dịch; người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, những người trực tiếp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám chữa bệnh; người làm các công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân, gây bệnh tại khu điều trị người mắc COVID-19 được phụ cấp 450.000/người/ngày (đã bao gồm chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết số 16 của Chính phủ).

Đà Nẵng hỗ trợ nhân viên y tế mỗi ngày 450.000 đồng, chưa kể tiền ăn - ảnh 1

– Người làm nhiệm vụ vận chuyển mẫu, bệnh nhân dương tính được phụ cấp 300.000 đồng/người/ngày (đã bao gồm các chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết số 16 của Chính phủ). 

– Cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ tại tổ, chốt ngõ ra vào TP được phụ cấp 300.000 đồng/người/ca trực. Các lực lực lượng công an, tình nguyện viên tại các tổ chốt ngõ ra vào TP được trợ cấp130.000 đồng/người/ca trực (áp dụng Nghị quyết số 16).

– Người nhập liệu mẫu bệnh phẩm xét nghiệm; người lao động tham gia công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân dương tính COVID-19 (chưa được quy định hỗ trợ tại Nghị quyết số 16) được phụ cấp 80.000 đồng/người/ngày tối đa không quá 1,4 triệu đồng/người/tháng.

 

Nghiêm trị việc núp bóng “chuyến xe 0 đồng” chở dân ra khỏi vùng dịch

– Chế độ hỗ trợ tiền ăn cho người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, những người trực tiếp xét nghiệm, vận chuyển mẫu, nhập liệu mẫu bệnh phẩm xét nghiệm,  người vận chuyển bệnh nhân dương tính, người giám sát tại các chốt ngõ ra vào TP và kể cả tình nguyện viên tham gia công tại các chốt được hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày tiền ăn (không bao gồm tình nguyện viên đã hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết số 58 của Chính phủ).

– Về các chế độ hỗ trợ tiền ăn cho đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc, điều trị các bệnh nhân dương tính tại các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị được hộ trợ 120.000 đồng/người/ngày đã bao gồm chế độ hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết số 16 của Chính phủ.

Theo đó, đối với các chế độ phụ cấp phòng chống dịch và chế độ hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng tham gia phòng chống dịch được tính từ ngày 3-5-2021. Đối với chế độ tiền ăn cho đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 được tính từ ngày 1-7-2021.

Nguồn: https://plo.vn/xa-hoi/da-nang-ho-tro-nhan-vien-y-te-moi-ngay-450000-dong-chua-ke-tien-an-1006343.html