Ngày 16-7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam ký công văn gửi 10 tỉnh, TP về việc phối hợp đưa người dân từ TP.HCM về Đà Nẵng.

Theo công văn, việc đưa người dân Đà Nẵng từ TP.HCM về nhằm tạo điều kiện cho một số người dân Đà Nẵng đang làm ăn, sinh sống và học tập tại TP.HCM có nhu cầu trở về Đà Nẵng. Đồng thời, việc này góp phần chia sẻ khó khăn và áp lực với TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP.HCM cho phép Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM được tổ chức đón công dân Đà Nẵng trở về địa phương theo kế hoạch đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

UBND TP.HCM được đề nghị chỉ đạo Sở Y tế TP.HCM hỗ trợ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người đăng ký về Đà Nẵng theo danh sách đề nghị của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam tạo điều kiện cho các xe do TP Đà Nẵng tổ chức đưa người dân từ TP.HCM trở về đi qua địa phận được thuận lợi và đảm bảo an toàn.

Trên cơ sở phương án được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt (thời gian, địa điểm, số lượng người, phương tiện…), UBND TP Đà Nẵng đề nghị Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của địa phương triển khai các thủ tục theo quy định.

“Rất mong nhận được sự phối hợp của UBND TP.HCM và các địa phương liên quan để UBND TP Đà Nẵng, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM triển khai việc đón người dân trở về địa phương được thuận lợi và an toàn” – công văn nêu.

Các đầu mối liên lạc:

Tại TP.HCM: Ông Nguyễn Văn Đẩu, Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng (Số điện thoại: 0903.787.304) và ông Trần Hùng Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng (Số điện thoại: 0913.426.868).

Tại TP Đà Nẵng: Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng (Số điện thoại: 0905.142.034).