Ngày 08/08/2021 Quảng Nam ghi nhận 6 ca mắc covid 19 tất cả trong khu cách ly

1 ca bệnh tại huyện Thăng Bình là BN206176 (nam, 15 tuổi), con của BN174819 công bố ngày 4.8.

1 ca bệnh tại TP.Hội An là BN206171 (nữ, 30 tuổi), F1 của BN143806 và BN151263.

1 ca bệnh tại huyện Đại Lộc là BN206175 (nữ, 37 tuổi), là F1 của BN174820 và BN174821.

3 ca bệnh về từ TP.Hồ Chí Minh, được thực hiện cách ly tập trung ngay khi về địa phương trong đó 1 ca về tự do tại huyện Quế Sơn là BN206174 (nam, 26 tuổi) và 2 ca được đón về bằng máy bay tại huyện Duy Xuyên là BN206173 (nữ, 29 tuổi) và BN206172 (nam, 30 tuổi).

Nguồn: https://baoquangnam.vn/y-te/ngay-88-quang-nam-ghi-nhan-6-ca-mac-covid-19-deu-trong-khu-cach-ly-tap-trung-115705.html