(CSMT) – Tại Huyện Thăng Bình đã có 11 địa phương thành lập khu cách ly tập trung riêng nhằm “chia lửa” với các khu cách ly tập trung của huyện.

Khu cách ly tại các xã đã thành lập tổ công tác, tổ chỉ huy, tổ phục vụ và tổ hậu cần. Vận động hộ gia đình, hội – đoàn thể chuẩn bị thức ăn cho người cách ly, lên kế hoạch đón công dân của địa phương về từ các vùng dịch. Được biết, 5 khu cách ly tập trung của huyện đang cách ly 960 người và không còn chỗ trống.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/thang-binh-co-11-dia-phuong-da-thanh-lap-khu-cach-ly-tap-trung-115392.html